مدل غیر قرینه

مدل غیر قرینه                                                                                                                            ابتدا الگوی کامل از جلو کشیده بدین صورت که پس از رسم الگوی بالاتنه جلو خط وسط جلو را تا کرده الگوی رسم شده را رولت کنید یک الگوی کامل جلو بدست می آید پنس زیر سینه بهتر است حذف گردد واین مقدار رااز پهلوها کم کنید. پنس سرشانه را بسته و به زیر بغل منتقل کنید هر اندازه که دوست دارید یقه را هفت کنید از خط باسن بزرگ 7 الی 10 سانت پایین آمده A بنامید . از هفت یقه هلالی به A رسم کنید که هلال برش میباشد.از نقطه 61 که محل اولین چین است به هلال رسم شده خطی بکشید .تا هرجا که دوست دارید .لباس چین بخورد خطوطی به پهلو رسم کرده اینک باید خط برش را قیچی کنید قبل از چیدن حتما محل هفت یقه را روی تکه شماره یک چرت بزنید .محل شروع و پایان چین را نیز چرت بزنید . خطوط رسم شده از برش به پهلو قیچی شده به هر خط 2 تا 3 سانت اوزمان می دهیم در پارچه های لطیف تا 5 سانت هم میتوان اوزمان داد اولین چین که از نقطه 61 به برش خطی رسم کرده بودیم بدین صورت اوزمان میخورد که پنس کنفرماسیون را بسته کیس آن به خط رسم شده منتقل میشود اما در تکه شماره 1 حتما پنس پهلو را کوتاه کرده آنرا در پارچه بدوزید

/ 2 نظر / 385 بازدید
ترنم

وبتون بد نیس ولی چرا نمیذارین کپی کنیم بلاخره مینویسیم خیلی نامردین[ناراحت]