# طراحی_دوخت

یقه اسپرت

یقه اسپرت :                                                                                                                             پس ازرسم الگوی بالا تنه و انجام تمامی کنترلها بهجلو فقط 2 سانت رویهمگرد اضافه کنید روی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 105 بازدید

یقه حلزونی

یقهحلزونی :                                                                                                 دوخط را بر هم عمود رسم کنید . اندازه هر خط 25 سانت باشد.                    OA =OB = OC ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 214 بازدید

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی)

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی) :                                                                                                   اینالگو شامل 2 الگوی کامل جلو و1 الگوی کامل پشت میباشد، از کشیدن پنس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 155 بازدید

دامن پیلی دوقلو روی زانو

دامن پیلی دوقلو روی زانو:                                                                                                               ابتداالگو شالوده رارسم کرده کنترل کمر کنید درصورتی که می خواهیم درقسمت جلوی زانوپیلی داشته باشید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 255 بازدید