# طراحی_دوخت

دامن شلواری

دامن شلواری :                                                                         آیتمهای لازم جهت اندازه گیری برای این دامن:                                                                              بلندی فاق جلو و پشت : با نشستن روی صندلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 124 بازدید

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی)

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی) :                                                                                                   اینالگو شامل 2 الگوی کامل جلو و1 الگوی کامل پشت میباشد، از کشیدن پنس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 345 بازدید

دامن برش دار

دامن برش دار :                                                                                  از روی الگوی شماره 2 (فون)بدست می آید(هرنوع فون). نقطه A : 2/1 بلندی پنس بزرگ جلو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 277 بازدید

دامن پیلی دوقلو روی زانو

دامن پیلی دوقلو روی زانو:                                                                                                               ابتداالگو شالوده رارسم کرده کنترل کمر کنید درصورتی که می خواهیم درقسمت جلوی زانوپیلی داشته باشید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 423 بازدید

طریقه برش و دوخت دامن تنگ ساده

طریقه دوخت دامن                                                                     دوخت دامن شامل دوخت چاک پشت با اطوی آن، دوخت زیپ، دوخت ساسونها با اطوی آن و دوخت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 398 بازدید