# طراحی_دوخت

یقه اسپرت

یقه اسپرت :                                                                                                                             پس ازرسم الگوی بالا تنه و انجام تمامی کنترلها بهجلو فقط 2 سانت رویهمگرد اضافه کنید روی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 162 بازدید

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی)

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی) :                                                                                                   اینالگو شامل 2 الگوی کامل جلو و1 الگوی کامل پشت میباشد، از کشیدن پنس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 260 بازدید

دامن پیلی دوقلو روی زانو

دامن پیلی دوقلو روی زانو:                                                                                                               ابتداالگو شالوده رارسم کرده کنترل کمر کنید درصورتی که می خواهیم درقسمت جلوی زانوپیلی داشته باشید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 357 بازدید