# خیاطی

دامن جیب دار

دامن جیب دار:                                                                          از رویشالوده بدست می آید، جای جیب روی خط باسن کوچک است ،اما به دلایلی میتوان جای جیبرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 221 بازدید

دامن پیلی دوقلو روی زانو

دامن پیلی دوقلو روی زانو:                                                                                                               ابتداالگو شالوده رارسم کرده کنترل کمر کنید درصورتی که می خواهیم درقسمت جلوی زانوپیلی داشته باشید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 305 بازدید