# خیاطی

یقه حلزونی یا آبشاری

یقه حلزونی یا آبشاری                                                                                                               پساز رسم الگوی بالاتنه و انجام تمامی کنترلها از نفطه 57 به اندازه بازی دلخواه یقهپایین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 249 بازدید

دامن ماهی شماره 1 متدمولرجهت لباس شب

دامن ماهی شماره 1 :                                                                                                 الگوی اولیه دامن را با قد بلند تا مچ پا بکشید برای رسیدن به خط ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 445 بازدید

دامن کلوش دور چین

دامن کلوش دور چین :                                                                                                       مثال :  دور کمر 70 سانت  مقدار کل اوزمان در کمر 140 = 2 ×70 مقدار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 907 بازدید

دامن نیم کلوش ساده

دامن نیم کلوش:      آیتمهای لازم جهت رسم الگو                                           دور کمر ، عدد ثابت : برای همه افراد عدد20 مد نظر است ،  قد دلخواه دامن             شعاع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 258 بازدید