پیراهن شومیزه

پیراهن شومیزه :                                                                                           
                                                              

  به پیراهن آزاد بدون ساسون گویند نام دیگر آن مدل
پیراهن مردانه است. برای رسم الگو ابتداالگوی بالا تنه را بدون رسم پنس کنفرماسیون
و سرشانه و پنس زیپ بکشید در صورتی که میخواهید کمر کمی جذب تر باشد دو پنس بزرگ
جلووپشت را بکشید در صورتیکه لباس کاملا آزاد می خواهید ازرسم این دو پنس صرف نظر
کنید روی هلال اولیه یقه بالاتنه جلو و پشت این لباس باید دوخته شودیعنی این یقه
اصلا باز نیست. به بالا تنه جلو 2 سانت رویهمگرد و سجاف اضافه کنید(نکته سجاف را
همیشه چه از بالا و چه از پایین چرت میزنیم اما در این لباس رویهمگرد هم از بالا
چرت میخورد). از نقطه A 4 تا 6 سانت (6سانت بهتر است) پایین آمده B بنامید
از C هم بهمان
میزان پایین آمده D بنامید دو نقطه B  و Dرا با خط کش بهم وصل کنید در الگوی بالا تنه پشت نیزاز
نقطه E 8 تا 10
سانت پایین آمده F بنامید از این نقطه با گونیا خطی به حلقه رسم کنید این خط بریده
شده از طریق سرشانه به برش جلو چسبانده می شود( حتما قبل از برش نام هر ناحیه را
داخل کاغذ الگو مشخص کنید مثلا: سرشانه جلو،یقه پشت،وسط پشت) در صورتیکه پیلی
درقسمت پشت بالاتنه می خواهیم از نقطه F 2 تا 4 سانت بیرون رفته Rاین نقطه را تا پایین ادامه دهید.روی پارچه حتما این
نقطه چرت میخورد

 

 

آستین شومیزه : به آستین بلند مچ دار گویند. الگوی آستین را رسم کرده ازA 1 سانت به داخل و 1 سانت
به پایین آمده E بنامید E  را با خط کش به M وصل کنید ازB 1 سانت به داخل و 1 سانت به بالا آمده F بنامید F  را با خط کش به N وصل کنید . خطوط جدید را تا بزنید
و کاربنی کنید.دور مچ را کیپ تر سانت کرده + 4 سانت رویهمگرد کنید این مقدار را
روی الگو ازخط وسط جلو به طرفین بروید .به اندازه پهنای مچ (دلخواه) 1 سانت کم
کنید روی آستین بالا رفته ببرید

 

 

 

طریقه دوخت تنه :ابتدا چرتهای پیلی را از پشت یا جلو سوزن میزنیم(اگراز پشت سوزن بزنیم به این
شکل    اگراز


جلوسوزن بزنیم به این شکل خواهد شد      )  بعد از اینکه پیلی را فیکس کردیم چرت وسط برش
را روی چرت وسط پشت میگذاریم برش دوم را نیز آنطرف فیکس میکنیم تنه پشت دقیقا وسط
دو برش قرار گرفته دوخت میخورد. بعد تنه پشت را روی میز پهن میکنیم به هر سمتی که پهن کردیم تنه جلو را به همانطرف گذاشته مثل قبل لای دو تا برش
قرار داده میدوزیم(یکی را به راحتی میدوزیم یکی را ابتدا فیکس کرده بعد از حلقه
آستین یا یقه پیچ داده بیرون میکشیم و میدوزیم) 
در الگوی آستین سمت چپ قسمتی که 1سانت به چپ و 1سانت پایین آمده بودیمرا
همراه الگو 8 تا 10 سانت چاک میزنیم. قسمت باریک آستین را یه اندازه 5/0سانت به
سمت داخل یه لا تو میگذاریم هرچه به انتهای چاک نزدیک میشویم به صفر میرسانیم سپس
2 عدد بلیتی را برای قسمت پهن آستین به این ترتیب بریده (مستطیلی به عرض 6 وطول
چاک مورد نظر بعلاوه 3 الی 4 سانت کرده) اندازه بلیطی در کتاب به عرض 4 الی 6 و
طول 12 الی 15 میباشد بلیتی را تا کرده از وسط اتو میکنیم .از یک طرف 5/0 سانت لبه
اش رابه سمت داخل تا کرده بلیتی رااز پشت پارچه قسمت پهن آستین لب به لب چاک
گذاشته دوخته میشود و به رو بر می گردد از لبه ای که تا نکردیم از پایین مساوی لبه
آستین کرده از بالا دقیقا در انتهای چاک روی بلیتی چرت می خورد ،چرت را عمیق کرده
تا 5/0 سانت نرسیده به دولای بسته بعد به صورت L بریده دور میریزیم (اگر چرت را
عمیق نکنی هر کار کنی بر نمی گردد)بلیتی را برگردانده اتو میکنیم بعد از اتو پارچه
را به رو بر میگردانیم قسمت یالای بلیتی را مثلثی شکل میکنیم از لبه پایین دوخت
میزنی تا مثلثی را دوخته به لبه چاک میرسیم دوخت را به چپ بر میگردانیم بلیتی که
دوخته شد آستین را لول میکنیم برای لبه آستین مستطیلی به طول : از سر بلیتی
تا سر دولایی که 5/0سانت به داخل گذاشته بودیم سانت کرده بعلاوه 2 سانت رویهمگرد
میکنیم    وعرض : پهنای مچ دلخواه X 2 بعلاوه
2 برای لایی چسب هم مستطیلی به به طول : از سر بلیتی تا سر دولایی که 5/0سانت به
داخل گذاشته بودیم وعرض : پهنای مچ دلخواه مثل کمر از وسط تا کرده اتو میزنیم لایی
را از وسط تا شده میچسبانیم به صورتیکه از بغلها 1سانت فاصله داشته باشد 1سانت هم
از پایین،سپس 1سانت ازطول مچ را از هر دوطرف به داخل برگردانده اتو میکنیم بعد
طرفین را دوخت زده از طول مستطیل بر میگردانیم اتو میزنیم بعد آستین را لای مچ
قرار داده دوتا درز داخل را بازمیکنیم از دو طرف سوزن میزنیم ومی دوزیم برای
زیبایی به بعضی از مچها پیلی هم میدهند.                                                                                                                                                 یقه : سجاف را تا کرده لایی میزنیم و اتو می کنیم بعد از
وسط جلو که چرت زدیم تا چرت وسط پشت (رویهمگرد حساب نمیشود) با متر ایستاده سانت
میکنیم که طول مستطیل یقه ما میشود                                                                    

 

/ 2 نظر / 323 بازدید
هلیا

سلام رایت کلیک رو که بستید عکس ها بعضا تو حاشیه اند و نمیشه دیدشون اگه ممکنه یه راه حلی برای دیدن عکس ها پیشنهاد بدهید. ممنون.

سارا

سلام جنس این مانتو چیه. میخام ازش بدوزم بگم چه جنسی میخام