آموزش مولاژ و مانکن سازی

 برای مانکن سازی ابتدا یک
الگو با آزادی های صفر از مدل رسم کرده پنس کمر را خالی میکنیم کلیه پنسهای مربوط
به لباس شب و عروس اعم از پنس کمر پشت ، پنس گودی یقه ، پنس نیم سانت نقطه 43 ،
پنس زیر حلقه را میگیرییم و به جای آنها پنس کنفر ماسیون را باز میکنیم . کلیه
اندازه هایی که باید چک شود مانند کارور پشت و جلو ، تیره گردن ، حلقه کیپ را
دقیقا پیاده میکنیم . الگو را با تمام خطوط افقی و عمودی روی پارچه پیاده کرده
خطوط بقدری پر رنگ باشد که از روی لباس قابل رویت باشد. لباس را پوشیده و پرفی های
لازم را بگیریید و دوباره اصلاح کنید وقتی از قالب بدن بودن لباس مطمئن دید درز
پشت را بدوزید برای درست کردن گردن مستطیلی با طول دور گردن لباس ضرب در 2 و عرض 6
تا 8 سانت با زاپاس لازم ببرید یکی از طولهای مستطیل را به دو یقه بدوزید و برای
طول دیگر دایره ای تهیه کنید و بدوزید (در صورت دلخواه از دو طرف ضلعی که بالا
قرار دارد 5/1 سانت کم میکنیم )


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   سپس
یک تکه کاغذ را زیر حلقه با دست ثابت نگه دارید با سوزن دور تا دور حلقه را سوزن
بزنید لباس را برگردانده و اثر سوزن و خطوط درز سرشانه و زیر بغل را روی کاغذ مشخص
کنیدتا هنگام دوخت اشتباه نکنید. این الگوی حلقه ماست که باید به دور حلقه دوخته
شود .بعد از پوشاندن حلقه باید برای مانکن آستین طراحی کرد و دوخت تا به وسیله
بندینک و یا چسب نر و ماده به هنگام لزوم بتوان آنرا نصب کرد طریقه کشیدن الگوی
آستین بدین شرح است :                                                      
آستین مولاژ برای مانکن مولاژ یا پارچه های کشی :                                                                          کاغذ
الگو به اندازه 70 در 38 از عرض دولا تا کرده از دولای بسته به حالت افقی از نقطه
1 به 2 پنج سانت فاصله گرفته نقاط 3 به 4 می باشد از این نقاط 58 سانت یا به
اندازه قد آستین فاصله گرفته نقاط 5 به 6 می باشد از خط 3 به 4 برابر16 سانت فاصله
گرفته خط 7 به 8 که بلندی حلقه آستین است . از نقطه 8 به اندازه 2/1 دور بازو بدون
آزادی که مثلا 15 سانت می باشد ( دور بازوی کیپ 30 سانت) نقطه 9 می باشد فاصله 6
به 8 را نصف کرده نقطه 10 می باشد از نقطه 10 به اندازه 1 سانت فاصله گرفته نقطه
11 می باشد این نقطه را گونیایی کرده نقطه 12 (این خط آرنج ماست) از 11 به اندازه
2/1 آرنج که 13 سانت می باشد جدا کرده نقطه 13 است خط کش را روی نقطه 13 به 9 قرار
داده امتداد دو طرف خط کش را بکشید نقاط 14 و 15 بدست می آید برای کشیدن تاج آستین
نقطه 3 به 7 و 4 به 8 را نصف کرده علامت زده و خط موازی تا پایین ادامه دهید سپس
دولای بسته کاغذ را دوباره تا زده این بار روی خط 14 به 15 خطی که بر اثر تا به
وجود می آید نقطه 16 را مشخص می کند از نقطه 9 برابر با 5/2 سانت به سمت پایین جدا
کرده 17 می باشد از نقطه 16 دو سانت به سمت راست رفته نقطه 18 می باشد سپس با خط
کش نقطه 17 را به 18 وصل کنید از نقطه 19 هم 2سانت به چپ رفته نقطه 20 می باشد با
پیستوله یا طراحی دست از نقطه 20 و 19 حرکت کرده به نقطه 9 برسید دوباره با
پیستوله از نقطه 4 بعد از 2 سانت مماسی یا گونیایی به نقطه 18 برسید تاج آستین
درست می شود این آستین خورد 2 تا 4 سانت دارد الگوی پیش به سمت راست و الگوی پشت
در سمت چپ قرار دارد . اگرAB با CD برابر بود از C 1 الی 5/1 سانت پایین آمده وقطعا خورد میدهیم .   

 

 

 

نکته : با مجموع بلندیها و دور بازوی کیپ الگوی آستین می توانیم درست کنیم
مجموع بلندیها را از الگوی تنه مولاژ استفاده می کنیم نقاط و خطوط را به سمت دیگر
منتقل کنید در الگوی جلو از نقطه 9 به 19َ را نصف کرده نیم سانت داخل شده هلال
جدید برای قسمت جلوی آستین بکشید و از نقطه 4 به سمت الگوی جلو نیم سانت داخل شده
که به درز سرشانه مماس می شود . کپی نقطه 19 درسمت راست نقطه 19َ است اگر بخواهیم
الگوی ما به شکل آستین و دست طبیعی نزدیک شود خط آرنج را در قسمت پشت قیچی کرده و
خط مچ را از وسط تا خط آرنج قیچی کرده یک پنس 5/1 سانتی درآرنج باز شده و در عوض
خط وسط جلو روی هم می افتد و پنسی به طول 9 سانت و عمق 5/1 سانت در آرنج ایجاد می
شود. بعد از دوخت آستین دایره ای برابر مچ آماده کرده مچ را می پوشانیم . برای
پوشاندن حلقه از سطح چرخشی آستین استفاده می کنیم بدین ترتیب که از روی الگو نقاط
15 تا 33 را از 32 تا 66 اندازه گرفته یک خط فرضی صاف از پهلو ها می کشیم به
اندازه 24 تا 32 و 43 تا 66 منحنی را به آن خط فرضی می رسانیم بعد نقاط 24 ، 43 ،
33 را چرت زده بیضی رسم کنیر و به حلقه بچسبانید آستین را با بندینک به تنه
بچسبانید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای پوشاندن انتهای لباس بیضی رسم کنید که دو قطر عمود برهم آن برابر با طول
و عرض باسن بزرگ باشد این طول و عرض را هم با گذاشتن دو خط کش موازی در پهلو ها وگذاشتن
دوخط کش موازی روی باسن و شکم اندازه بگیریید از این بیضی پارچه ای بریده به مانکن
بدوزید سپس آن را از پوشال پرکنید.از الگوی بیضی یک تخته سه لا هم بریده و به
انتهای مانکن میچسبانیم .     حتما مانکن رابهیک چوب محکم سوار کنید تا هنگام کار با آن لغزش نداشته باشد

/ 0 نظر / 746 بازدید