مقنعه چانه دار

مقنعه چانه دار

ابتدا پارچه را مطابق شکل
2 لا می کنیم سپس قد
مقنعه را از دو طرف اندازه می زنیم منتها قسمت بالا ی
مقنعه 15 سانت اضافه می گیریم


بعد مطانق شکل از بالا تا
قسمت جلو هلال می کنیم ( هلال قرمز) بعد قسمت های
قرمز رنگ را قیچی می کنیم و پارچه ای را 4 لا می کنیم و چانه و نقاب بالا را
در می
اوریم و بعد چانه و نقاب را که باز کردیم به صورت 2
لا به هم وصل می کنیم و رو ی
صورت امتحان می کنیم که اندازه صورت شود و بعد از ان قسمت
جلوی مقنعه را می دوزیم و
نقاب و چانه را به آن وصل می کنیم

/ 1 نظر / 115 بازدید