یقه بلیزر(شاخی) و چهار دکمه (دوردیف دکمه)

یقه بلیزر(شاخی)   و   چهار دکمه (دوردیف دکمه):         

برای لباسهای چهار دکمه یا دو
ردیف دکمه از خط وسط جلو از نقطه 57 به اندازه بازی یقه پایین آمده از همانجا جهت
رویهمگرد حداقل چهار، شش ، هشت و نهایتا به اندازه 2/1 فاصله سینه شخص می توانید
اضافه کنید لباسهای چهار دکمه مناسب افراد با قد بلند و لاغر است هرگاه بخواهیم
برای افراد چاق چهار دکمه بدوزیم رویهمگرد کمتر باشد مثلا 4 یا 5 سانت و تعداد
دکمه ها بیشتر باشد (6 تا 8 عدد) محل اولین دکمه روی خط کمر یا ما بین خط سینه و
کمر برای لباسهای دو ردیف دکمه می بایست یقه دار باشد مانند آرشال ، انگلیسی و
بلیزر محل جا دکمه روی خط وسط جلو نیست مانند شکل جای جادکمه را مشخص می کنیم بدین
صورت که از خط MN
5/1 الی 2 سانت به راست می رویم . محل دکمه نما در سمت راست برای خانمها و برای
آقایان در سمت چپ می باشد . بدین صورت که از خط وسط جلو تا وسط جادکمه را سانت
کنید به همان میزان از خط وسط جلو به راست رفته و یک دکمه جهت نما میدوزیم در
زیراولین دکمه نما یک دکمه دیگر دوخته می شود که پایه دکمه را با نخ زنجیره حدود 2
تا 5/2 سانت می باشد که در زیر بسته میشود تا سمت دیگر لباس بدلیل زیاد بودن
رویهمگرد آویزان نشود .برای طراحی یقه بلیزر از روی درس یقه های انگلیسی سرخود و
دو تکه الگو را بدست می  آوریم .در بعضی
یقه بلیزر ها قسمت دال یقه بالایی به دال یقه پایینی به هم چسبیده و از پشت با
دوخت زیگزاگ بهم وصل میکنیم در بعضی یقه ها بین دال پایینی و بالایی 5/0 تا 5/1
سانت فاصله است در بعضی یقه بلیزرها دال پایینی 1 تا 5/1 سانت از دال الایی بلند
تر است و در بعضی مدلها دال پایینی دو برابر دال بالایی است .

 

 

/ 0 نظر / 552 بازدید