یقه کراواتی

یقه کراواتی :                                                                                    
                                                      

الگوی بالا تنه پشت و جلو را با تمام کنترلها انجام
میدهیم . مانند بلوز یقه گرد ، سجاف(5 تا 7 سانت) را کنار رویهم گرد( 2سانت) رسم
کنید.روی خط وسط جلو از هلال اولیه یقه 2 الی 3 سانت جهت بازی یقه پایین آمده A بنامید
از گوشه گردن B هلالی
بین گرد و هفت رسم کنید .طوری که از A ردشده رویهمگرد را قطع کند C از این نقطه روی هلال رسم شده 3 سانت داخل شده علامت زده D بنامید
این فضا برای گره خوردن یقه اضافه میشود که باید روی پارچه چرت بخورد (در برش الگو
دقت کنید حتما سجاف تا بخورد و زیر یقه با هم بریده شود.                                                         
یقه :لایی چسب نمی خواهد و از روی اریب پارچه بریده می شوداین یقه دور گردن
می ایستد و 30 الی 40 سانت دنباله دارد.  
برش یقه یک مستطیل است با این مشخصات:                                                                                  (طول2X{30الی40
+EF + BD} وعرض 2+
{ 2 X 3 الی
5/2} یا  2 + { 4X3الی5/2}
این یقه یکبار روی خود تا میخورد)

 

 

طریقه برش : مربعی ازاضافه پارچه برمیداریم به اندازه پهنای یقه روی دو ضلع کنار هم علامت
گذاشته نقاط را به صورت اریب به هم وصل کنید بعد از روی خط برش داده لبه ها را ازاریب
مخالف کنارهم تنظیم کرده میدوزیم سپس از وسط تا زده اتومیکنیم ابتدا وانتهای
دنباله را روی هم قرار داده اریب میبریم قسمت وسط را چرت میزنیم لباس را ازوسط تا
زده از چرت وسط یقه تا نقطه D سانت میکنیم مثلا: 22 سانت به همان اندازه روی دنباله از وسط تا
شده آمده چرت میزنیم . قسمت پایین دنباله را از پشت چرخ میکنیم دقت کنید چون پارچه
کش می آید ممکن است لی ویر بخورد برای جلوگیری از این کار بعد از نقطه D تا انتها
به فاصله های متناوب چرت بزن تا هنگام دوخت چرتها روی هم بیافتد بعد که دنباله را
دوختی و به چرت نقطه D رسیدی چرت را چه در یقه و چه در سجاف آنقدر عمیق کن تا به یک میل
مانده به دوخت برسی بعد چرت را از دوخت بیرون بیاور مثل کمر دامن قسمت بیرونی یقه
را به روی پارچه بدوز قسمت داخلی یقه را 5 میل به سمت داخل اتو کن سجاف و پارچه را
لایش بگذار و پس دوزی کن قسمتی که می خواهیم چرتها را به هم فیکس کنیم خیلی مهم
است که خوب در بیاید.                                                                                                               

/ 0 نظر / 489 بازدید