طرز درست کردن لیفه

 

 

اضافه درز لبه های بلند نوار
لیفه را مطلبق شکل به زیر تا بزنید

شکل 2 – وسط عرضی نوار را
کاملا در وسط محل مورد نظر که ممکن است گاهی روی درز و گاهی هم بدون درز باشد .
اگر لیفه روی درز قرار گیرد ابتدا وسط درز را با اتو باز کنید بعد نوار را در محل
مورد نظر قرار داده دو لبه آن را چرخ کنید . اگر سرهای نوار تا آخر کگار ادامه
ندارد مانند لیفه  قسمت وسط پشت و غیره
اضافه درز سرهلای نوار تا آخر کار ادامه ندارد مانند  لیفه قسمت وسط پشت و غیره اضافه درز سرهای نوار
را به زیر تا بزنید بدوزید و سپس نوار را در محل تعیین شده قرار داده وبدوزید

اگر از اضافه درزها لیفه
درست میکنید حتما اضافه درز یک قسمت بیشتر خواهد بود لبه آن را به زیر تا بزنید و
روی خط مشخص شده بدوزید

شکل 4 – لیفه کمر دامن و سر
آستین و یا پایین شلوار و غیره اگر لیفه سر خود باشد اضافه را از خط لبه به داخل
برگردانید

البته مقداری را برای رد
کردن کش باید باز بگذارید

شکل 5 – کش را از میان لیفه
رد کنید و دو سر آن را محکم به هم بدوزید

در آخر مقدار درز دوخته نشده
را بدوزید

 

شکل 6 – البته می توانید
برای عبور کش از درز لیفه استفاده کنید درز را تا لبه کار بدوزید و همانطور که در
شکل نشان داده شده درز لیفه را ندوزید اگر از لیفه جدا استفاده می کنید ابتدا یک
لبه لیفه را به لبه کار بدوزید  و لیفه را
از درز به داخل برگردانید و مطابق دستور فوق عمل کنید

برای تنگ یا گشاد کردن لیفه
کمر و یک سر کش را به لیفه بدوزید و از داخل روی سردوخته شده کش یک دگمه مسطح
بدوزید سر دیگر کش را یک مقداری بلندتر از مقدار لازم ببرید چند جا دکمه به فاصله
های مختلف درست کنید و یا از کش مخصوص جوراب شلواری استفاده کنید

شکل 7 – اگر سربندها باید به روی کار آورده شود و گره
بخورد قبلا در محل دوخت سرهای لیفه در محل مورد نظر با جا دگمه و یا حلقه منگنه ای
سوراخ درست کنید و بعد لیفه را بدوزید بند را از یکی از سوراخ را رد کرده از سوراخ
دیگر بیرون بیاورید.

لیفه دو  یا سه ردیفی

لیفه چین کش

 

/ 2 نظر / 3178 بازدید
گلی

[گل] دیدی گفتم هر روز بهت سر میزنم[گل] ممنون از مطلب امروزت[ماچ]

ساوا

سلام لاله جون چرا نمیتونم تو اون یکی وبلاگت نظر بذارم[ناراحت]