کمربند

اما اگر از یک نوار دولا استفاده کنید . به اندازه عرض لازم نواری از لایی ببرید و کاملا در وسط کمربند یا پاگون به پشت پارچه بچسبانید

شکل یک - دو لبه نوار را روی هم قرار دهید و درز آن رابدوزید قبل از دوختن درز باید اطمینان حاصل کنید که نوار دولا شده  از عرض مورد نظر یا عرض لایی بیشتر نباشد.

درز را در وسط پشت قرار دهید وبا اتو وسط درز را باز کنید . نوار را به طرفی که درز ندارد بچسبانید . یک سر نوار را مطابق شکل سه گوش بدوزید.

 

 شکل دو _ نوار را از سر صاف که ندوخته است از رو کنید و در صورت لزوم روی لبه های آن را چرخکاری کنید . قسمت درز دار نوار پشت کار قرار میگیرد . معمولا نوار پل بدون لایی است . مگر در ژارچه های شل.

 شکل سه - نوار پل را به اندازه های لازم با اضافه درز در نظر بگیرید و ببرید. یک سر آن را در محل مشخص شده بدوزید

 

شکل 4 – نوار را بر روی درز
برگردانید و سر دیگرز آن را به زیر تا بزنید و پس دوزی کنید

 

شکل 5 – برای رد شدن میخ
قلاب یک سوراخ در وسط عرضی کمربند به فاصله 2 سانتی متر از سر کمربند درست کنید و
دور آن را دندان موشی بدوزید

 

شکل شش – اضافه درز سر صاف
کمر بند را به داخل دولایه بدهید و ریز پس دوزی کنید

 

/ 1 نظر / 283 بازدید
شایسته

ممنونم خیلی جالب بود متشکرم از زحمات شما