مدل دکلته کاپ دار

تاپ دکلته (کاپ از سرشانه یا روی بازو بصورت ساده ) :                                                                                                
الگوی اولیه را درست می کنیم و تمام نکات لباس شب را روی الگو پیاده کرده
در این مدل به طور استثنا دور حلقه کیپ بعلاوه 2 می باشد زیرا حلقه در این مدل تنگ
میشود . گونیا را روی نقطه 66 گذاشته نسبت به خط سینه گونیا شود و مقداری بالا می
رویم نقطه 66 به سمت راست هم خطی گونیایی می کشیم به طوری که این دو خط به هم عمود
باشند از نقطه 66 به سمت بالا 3 سانتی جدا می کنیم نقطه A
می نامیم و از نقطه 66 به سمت راست 2 سانت بیرون رفته و نقطه B می نامیم دو نقطه A,B را بهم وصل کنید و خط
را ادامه دهید پایین بیاید از نقطه B روی خط رسم شده
مینیموم 4 سانت (بند روی دست باریک میشود) و ماکزیموم 8 سانت (بند روی دست پهن
میشود) پایین آمده نقطه C بنامید این نقطه را
با پیستوله و یا طراحی دست به نقطه موازنه (نقطه 43) وصل کنید .سپس از C 1 سانت به سمت نقطه 43 داخل شده و به B وصل می کنیم . این قسمت دور ریخته می شود . در صورتیکه بخواهیم
کاپ ما از روی سرشانه یعنی نقطه 66 باشد پنس سرشانه را بسته بازی یقه را مشخص کرده
و طرح بازی یقه را از نقطه 66 تا وسط جلو طراحی کنید در صورتیکه بخواهیم کاپ ما
داخل سرشانه شود از نقطه 66 به میزان 2 الی 3 سانت روی سرشانه داخل شده و طرح بازی
یقه را رسم کنید و اگر بخواهیم کاپ ما روی بازو قرار گیرد 2 الی 3 سانت از نقطه 66
روی بازو جدا کرده و از این نقطه طرح بازی یقه را رسم کنید ( تا اینجا الگوی جلو
تکمیل شد ) در الگوی پشت پنس حلقه را ببندیم (همانکه همیشه می بستیم ) مجدد بر
مبنای خط سینه از نقطه 32 خط گونیایی به بالا بکشید و یک خط گونیایی هم به بیرون
بکشید این دو خط به هم عمود باشند و مانند جلو یک 3 سانت و یک 2 سانت جدا کرده نقاط
E,F  می
باشد به همدیگر وصل کرده و ادامه داده مقدار 4 الی 8 سانت روی خط ادامه داده شده
جدا کنید نقطه H می باشد با پیستوله یا طراحی
دست از نقطه H به نقطه موازانه وصل کنید .
مقدار دلخواه بازی یقه را در الگوی پشت مشخص کرده به نقطه 32 یا 2 الی 3 سانت به
سمت سرشانه یا 2 الی 3 سانت به سمت بازو رفته به بازی یقه پشت رسم کنید.سپس دور
حلقه کیپ را اندازه زده روی الگو بحالت ایستاده حلقه را کنترل کنید .                                                                                                                                          * پس از تمام شدن کارهای
الگو از نقطه 43 طرح برش فیانگو را به نقطه 61 بکشید .                                                                               
* برای سجاف از نقطه 33 به میزان 4 تا 5 سانت پایین آمده از بازی یقه هم 4
تا 5 سانت پایین آمده دو نقطه را مانند شکل بهم وصل کنید .                                                                                                                                                     *در
یقه جلو هر 5 سانت 3/0 و در یقه پشت هر 5 سانت 1/0لقی یقه بگیرید .                                                       
 
   
  
  
                                                                                                                                      تاپ
یا پیراهن دکلته ( کاپ دار جدا )   :                                                                                                                             در
الگوی جلو و پشت کاپ ساده را با یقه مورد نظر طراحی کنید ( درس قبلی ) در مورد
مدلهای کاپ دار جدا بهتر است طراحی قسمت کاپ از روی سرشانه یا بازو باشد و داخل
سرشانه نرود پس از طراحی یقه و گرفتن پنسهای لقی یقه در الگوی جلو و پشت پهنای کاپ
را که از 8 سانت بیشتر نیست به وسط جلو و وسط پشت با طرح دلخواه رسم میکنیم بعنوان
مثال در الگوی جلو الف ، ب ، پ ، ج طراحی کاپ نوار جدای جلو می باشد که این قسمت
را رولت کرده بر می داریم . نقاط الف ، ب ، 43 ، 33 تا پایین الگو ، الگوی قسمت
جلوی بلاتنه لباس است . در الگوی پشت نقاط 
س ، ش ، ص ، ض ، 24 طراحی کاپ نوار جدای پشت بوده که پس از گرفتن لقی یقه
پشت آنرا رولت کرده بر می داریم نقاط س ، ص ، 24 ، 15 تا پایین الگوی بالاتنه لباس
می باشد .                                                                      
الگوی رولت شده کاپ نوار جدای جلو و پشت را پس از نوشتن قسمت هر ناحیه درون
آن از قسمت سرشانه بهم می چسبانیم یعنی نقاط ( ب ، ص ) و ( پ ، ض ) روی هم منطبق
شود . و خط وسط جلو یعنی ( الف ، ج ) روی دولای بسته پارچه بیافتد . از این الگو 2
عدد برش می زنیم در صورتیکه پارچه قبلا لایی حریر باشد نیازی به لایی نداریم (
منظور لایی فرانسه ) ولی اگر پارچه لایی نشده به یکی از یقه ها لایی فرانسه می
چسبانیم می توانید قسمت زیرین کاپ نوار جدا را آستری دهید ولی اگر از جنس خود
پارچه باشد بهتر است . در الگوی جلو قسمت بالاتنه می تواند برش فیانگو یا از
سرشانه شود در صورتیکه مدل کاپ 2 الی 3 سانت از نقطه 66 و 32 پایین تر باشد ابتدا
مدل کاپ اولیه را رسم وطرح کاپ نوار جدا را روی الگو جلو و پشت مانند شکل طراحی می
کنیم نقاط الف ، ب پریم ، پ ، ج برای کاپ نوار جدای جلو رولت کرده بر می داریم .
الف ، ل ، 43 ، 33 به پایین الگوی بالاتنه جلوی لباس است در الگوی پشت نقاط س ، ص
پریم ، ض ، 24 ، ش طراحی کاپ نوار جدای پشت است که آنرا رولت کرده برمی داریم و به
کاپ نوار جدای جلو که رولت شده مانند شکل از طریق سرشانه می چسبانیم و از این الگو
که وسط جلودولای بسته می افتد که دو بار برش می زنیم . و الگوی تنه پشت نقاط س ، ک
، 24 ، 15 به پایین می باشد .                                      * در
الگوی کاپ نوار جدای این مدل نقطه ک ، ل را روی پارچه چرت بزنید هنگام دوخت نقطه ک
از یقه به نقطه ک از تنه وصل می شود و نقطه ل از یقه به نقطه ل از تنه دوخته می
شود فاصله ک تا ل در یقه بصورت قلفتی دوخته می شود . 

/ 2 نظر / 469 بازدید
انجمن خیاطی ایپک

سلام عزیزم.در صورت تمایل به تبادل لینک لطفا من رو با همین نام لینک و خبر بده تا لینکت کنم.یا از طریق ایمیل یا پیام خصوصی ار انجمن.ممنونم