یقه انگلیسی ساده برای بلوز

یقه انگلیسی ساده برای بلوز:                                                                                                                                                      
الگوی بالاتنه رارسم وتمامی کنترلها را انجام داده به الگوی جلو فقط رویهمگرد را اضافه
کنید(سجاف جداگانه برداشته می شود) روی خط وسط جلو از هلال اولیه یقه 2 الی 3 سانت
جهت بازی یقه پایین آمده A بنامید. از گوشه گردن B
هلالی ملایم ما بین گرد و هفت رسم کنید . طوری که از A
رد شده رویهمگرد را قطع کند C روی هلال رسم شده از C 3 الی5/3 سانت داخل شده علامت زده D
بنامید این نقطه روی پارچه چرت میخورد. جهت
الگوی سجاف ازنقطه B 4 الی 6 سانت به چپ رفته R بنامیداز L نیز4 الی 6 سانت به چپ رفته K
بنامید R رابه K
وصل کرده الگوی سجاف درست میشود ازاین الگو 2 عدد پارچه با زاپاس 2 عددلایی چسب
بدون زاپاس نیازمندیم

 

 

الگوی برگرد یقه : از نقطه D
تا وسط پشت راسانت کرده به همان مقدار خطی رسم میکنیمMN  از M 4 تا 7 سانت (4
گردنهای کوتاه و چاق ، 7 گردنهای کشیده و لاغر) با گونیا بالا بروید S . از N 2 تا 3 سانت بالا
رفته G به 3/1 ابتدای خط MN
وصل کنید از 5 تا 7 سانت بالا رفته X آن را به S وصل کنید. (بهتر است روی خط sx
از نقطه sبه سمت راست هر 5 سانت یک اوازمان بدهید که
حداکثر 3 اوازمان بشود)                                                                  

 

 

 

طریقه دوخت یقه: ابتدا
سجاف را دوخته ،برگردانید و کامل اتو کنیید الگوی برگرد یقه را روی دولای پارچه
گذاشته 2عدد با در نظر گرفتن زاپاس لازم ببرید الگو را مجدد روی دولای بسته لایی
گذاشته 2عدد بدون زاپاس ببرید. چهر طرف بالایی یقه را دوخته قسمت پایین را ندوزیید
سجاف را تا نقطه D که چرت زده بودیید بشکافیید یقه را لای سجاف و پارچه برش بگذاریید
یک سجاف مستطیلی هم برای پشت یقه در نظر بگیریید یقه بین سجافها دوخته میشود.             

/ 0 نظر / 640 بازدید