آستین کیمونو

آستین کیمونو : می بایست الگو پشت وجلو برابررسم شوند . تا حلقه ها به یک شکل درآیند برای این منظور 1 - ابتدا بلندی پشت و جلوی شخص هر مقدار که بود میانگین آن را در نظر بگیریید. 2 – شیب سرشانه جلو و پشت هر دو 5/3 است . 3- اندازه کارور جلو و پشت برابر میانگین کارور جلو وپشت شخص است . 4 – اگر لباس گشاد نمی خواهید هم به 4/1 سینه جلو و هم به 4/1 سینه پشت 1سانت اضافه کنید اگر لباس آزاد میخواهید 2 سانت اضافه کنید. 5 – باسن تابع سینه است هر مقدار به سینه جلو و پشت اضافه کردید به همان میزان به 4/1 باسن اضافه کنید . 6 – نیازی به پنس کنفرماسیون وسرشانه نیست . پس از انجام تمامی این کارها حلقه جلو و پشت برابر هم میشوند که میبایست این دو را روی هم قرار داده بهم سنجاق کنید . از نقطه A 5/1 سانت بالا رفته C بنامید از نقطه B روی هلال حلقه 2 سانت داخل شده D بنامید گونیا را طوری روی الگو قرار دهید که یک ضلع آن از C ضلع دیگر از D رد شده و وتر کاملا موازی خط وسط جلو باشد سپس شکل گونیا را روی الگو رسم کنید

از نقطه B  5 الی 7 سانت  پایین آمده M  بنامید این دونقطه را با خط کش به هم وصل کنید موازی با ضلع XY گونیا از نقطه M به اندازه2/1 دور بازو + 3 الی 4 سانت بالا رفته R بنامید از نقطه A  خطی به اندازه قد آستین رسم کرده طوری که از R  رد شده H  بنامید از H به اندازه 2/1 دور مچ دلخواه پایین آمده K  بنامید این نقطه را با خط کش به M وصل کنید .تا اینجای کار آستین به شکل ثابت میماند به دو روش میتوانیم آستین را آزاد کنیم.                                       آستین کیمونو با مرغک (بغلک ) سرخود :                                                                                                                         پس از رسم الگو اولیه کیمونو خط MNA هم در جلو هم در پشت قیچی شده اوزمان یکسان بدهید دقت کنید از نقطه A حلقه جدا نشود سپس با هلالی مناسب درز زیر آستین را رسم کنید .

 

آستین کیمونو با مرغک (بغلک ) جدا :                                                                                                                                                       خطی رسم کنید به اندازه AN+AM  (SP) بنامید از وسط خط رسم شده به اندازه AN بالا بروید G این نقطه را به P وs وصل کنید اگر میخواهید مرغک زیر بغل لوزی باشد خط sp را به دولای بسته اندازه 2 عدد از آن بریده که هر که برای یک دست می باشد اگر می خواهد  مرغک مثلث باشد برای هردست 2 مثلث نیاز دارید ابتدا از o 5/0سانت بالا رفته به p , s هلال کنید سپس از مثلث بدست آمده 4 عدد ببرید مثلث از لوزی بهتر است چرا که اول مثلث هارا به تنه میدوزیم یکدفعه درز زیر بغل را چرخ میکنیم .

آستین کیمونو با برش و مرغک سرخود :                                                                                                    خط BC را تا کرده ABC را رولت کنید ازP 8 تا 10 (یا به اندازه دلخواه جهت برش ) پایین آمده L بنامید آنرا به  B وصل کنید کاغذ روغنی را روی الگو قرار داده PLBOCSHVW را رولت کرده بردارید ، سپس LBACMN را بریده بردارید خط LB1 را به LB2 بدوزید و خط AB1 را به  BO2  دوخته سپس AC1 را به CO2 دوخته شود.

 

 

 

/ 1 نظر / 734 بازدید
مسی

سلام دوست گلم من خیاطی خیلی دوست دارم طراحی دوخت علاقه زیادی دارم ولی هرگز نفهمیدم از کجا باید شروع کنم رشته دبیرستانم علوم انسانی بوده میتونین کمکم کنین کاراتونم خیلی قشنگه [گل]