یقه دراپه همراه پیلی یا چین

یقه دراپه همراه پیلی یا چین : مطابق شکل و با اندکی تفاوت نسبت به الگوی قبل کشیده
میشود. این نوع لباسها شخص را چاق و سینه را بزرگتر نشان می دهد بنابراین . این
یقه برای افراد لا غر یا افرادی که دارای سینه های کوچک هستند استفاده شود در ضمن
این یقه را از پارچه های نرم و شل  استفاد  کرد برای افراد چاق
می توانیم چینها ی دراپه را کم کنیم. لازم به ذکر است که یقه های چین دار والان
داراثر چاق کننده دارند 

/ 1 نظر / 187 بازدید
ماماان

وااااااااااااای خدای من؟خیلی قشنگه.کی بشه مربیم یادم بدش؟[لبخند]