بلوز یقه شلف جدا و سرشانه ایستاده

بلوز یقه شلف جدا و سرشانه ایستاده

الگوی بالاتنه را درآورده پنس سرشانه رابه وسط جلو منتقل کنید سرشانه را از سمت حلقه 5 سانت جدا کرده نقطه 1 می شود .از خط وسط جلواز محل پنس باز شده 6-7 سانت پایین آمده نقطه 2 بدست می آید، نقطه 1 و 2 را به هم وصل می کنیم.که خط برش یقه می باشد از نیش یقه (نقطه 63) 1-5/2 سانت بالا می رویم که نقطه 3 ماست. از خط وسط جلو در قسمت پنس باز شده 1-5/2 سانت بیرون می رویم نقطه 4 و 5 میشود. نقطه 2 را به نقطه 5 وصل کرده و امتداد می دهیم و نقطه 3 را به خط امتداد داده شده وصل می کنیم نقطه 6 گونیایی بدست می آید. از نقطه 6 به اندازه 7 الی 8 سانت بالا رفته و از نقطه 3 به اندازه 4 الی 5 سانت بالا رفته و سجاف یقه را درست می کنیم نقاط ( 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 3 ، 1 ) قیچی شده همراه با سجاف از روی الگو بر می داریم . خط 2 به 6 را روی دولای بسته اریب از پارچه لخت و افت دار برش می زنیم و مجددا به خط 1 به 2 در لباس وصل می کنیم.                                                                      

نکته : روی خط یقه و تنه قبل از برش علامت زده روی هر دو الگو چرت می زنیم تا موقع دوخت علامتها روی هم دوخته شود و چون اریب است نامنظم چین نخورد

 

/ 0 نظر / 237 بازدید