الگوی دکلته جهت لباس شب و عروس

 

 

 

 

لباس شب:                                                                                                                                  به
اندازه های گرفته شده در درسهای پیشین دو اندازه دیگر ااضافه میشود . الف: بلندی
آکاردمان یا A که به دو روش اندازه گیری میشود از سرشانه تا زیر سینه و از نوک
سینه تا زیر سینه که معمولا برابر با سایز سوتین است . ب : دور آکاردمان یا دور
زیر سینه (یا دور A ) که باید دور زیر سینه قالبی اندازه گیری شود .                                                 
گرفتن لقی در الگوی پیش:                                                                                                                
گرفتن لقی حلقه : از نقطه 43 به
اندازه 1 تا 5/1 سانت (1سینه ریز و 5/1 سینه درشت ) به سمت نقطه 61یک پنس لقی
گرفته شودکه باید به صورت پنس در الگو ببندید. گرفتن لقی زیر حلقه : از نقطه 33 به
اندازه 4 الی 5 سانت پایین آمده یک لقی 1 تا 5/1 سانتی به سمت نقطه 61 گرفته در
الگو ببندید در عوض از نقطه 33 به همان میزان بالا رفته و حلقه جدید را طراحی کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             گرفتن لقی در یقه های
دکلته : به دو شکل است در یقه های دکلته
صاف در محل بازی یقه مقدار پنس سرشانه دوبرابر میشود به این معنا که شخص یقه را با
هر بازی که دلخواهش است روی الگو پایین آمده و خط طرح دکلته صاف را می کشیم . هر
مقدار که پهنای پنس سرشانه در طرح دکلته است نیمی از آن را ازA  و نیمی دیگر را از B به طرفین رفته به نقطه
61 وصل کنید .در مورد یقه های دکلته غیر صاف ابتدا پنس را بسته و طرح دکلته را
بکشید سپس در محل طرح یقه به ازای هر 5 سانت 3میلیمتر (3/0 سانت) پنس لقی می گیریم
. افرادی که گوشت بغل سینه دارند از نقطه33 و 15 (1-2)سانت بالا آمده به طراحی یقه
وصل میکنیم. مقدار طراحی یقه را که به پنس سرشانه رسیده تا نقطه 61 سانت کرده همان
مقدار از طرف دیگر پنس بالا رفته به مقداری که از نقطه 33 بالا رفته ایم وصل می
کنیم.

                                                                                                         پیاده کردن آکاردمان در
الگو : محل آکاردمان را در الگوی جلو وپشت خطی رسم
کنید نام این خط (خط آکاردمان) است این خط را سانت کرده فاصله بین پنس ها را با
دور آکاردمان شخص مقایسه کنید بطور مثال : آکاردمان روی بدن شخص 90 است و اندازه
آکاردمان روی الگو 48 شده است        3= 45
– 48       45 = 2 ÷ 90                                       نیمی از عدد بدست
آمده را روی خط آکاردمان از پنس جلو به طرفین رفته از یک طرف به نقطه 61 و از طرف
دیگر به کمر وصل کنید. (بهتر است آکاردمان را به نوک سینه صفر نکنید تا نوک آن تیز
نشود حداقل یک سانت پایین تر بهتر است )                                              

                                                                                                                           گرفتن لقی در الگوی پشت
:                                                                            
                                                گرفتن
لقی خط وسط پشت : در الگوی پشت لقی وسط پشت برای
لباسهای دکلته را بگیرید به این صورت که پس از رسم شکل دکلته (صاف یا غیر صاف) در
پشت روی خط کمر در نقطه 6 گونیا قرار داده صاف تا بالا امتداد دهید تا طرح دکلته
را قطع کند . از خط رسم  شده به راست الگو
دور ریخته می شود.در الگوی پشت روی خط وسط برش روی نقطه 74 از هر طرف (5/0-25/0)
سانت گرفته شده به انتهای پنس بزرگ پشت صفر می کنیم یعنی جمعا (5/0-1) سانت این
مقدار قیچی شده از بین می رود.                                                                                            گرفتن لقی در خط کمر: در خط کمر پشت به دلیل گودی کمر 
یک پنس لقی به اندازه 1 تا 5/1 سانت برای کسانی که گودی کمر معمولی و 2 تا
3 سانت برای کسانی که گودی کمر زیاد دارند گرفته و به پهلو صفر کنید . این پنس در
الگو بسته میشود و در عوض در پای لباس این مقدار را جبران میکنیم .

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 384 بازدید
مریم

سلام دوست هنرمندم مرسی از آموزشات. سری به ما نمی زنی[گریه]