آستین رگلان یا بارانی

.                                                                آستین رگلان 

روی کاغذ الگو دو خط موازی به فاصله 2 سانت از هم بکشید یکی کوتاهتر و دیگری بلندتر (بدون اندازه ) در الگوی جلو پنس سرشانه راببندید و به خط جلو منتقل کنید . نقطه 63 را روی ابتدای خط موازی کوتاهتر قرار دهید . نقطه 43 در حلقه را روی ابتدای خط موازی بلندتر منطبق کنید سپس الگوی آستین ساده را که از نقطه 11 از هم جدا شده اند روی نقطه موازنه تنه و نقطه موازنه آستین منطبق کنید.(برای پیدا کردن نقطه موازنه آستین روی تنه از نقطه 33 تا 43 را در الگوی جلو اندازه بگیرید همین مقدار را در الگوی جلو آستین جدا کنید و علامت بزنید نقطه موازنه جلو آستین می باشد در الگو پشت هم میباشد ) بعد از منطبق کردن نقطه موازنه آستین و تنه روی هم طوریکه خط اصلی الگوی آستین (خط 1 به 4 ) روی خط موازی بلندتر منطبق شود و یا حالت موازی بگیرد. در کاپ آستین روی حلقه جلو در سرشانه یا به هم مماس یا 5/0 تا 1 سانت امکان دارد کاپ آستین و سرشانه روی هم بیافتند سپس در هلال یقه 3/1 یا 2/1 هلال یقه را مشخص و طرح رگلان را از این نقطه موازی در حلقه آستین طراحی کنید و اضافی بالای کاپ آستین را مانند شکل تا روی بازو دور بریزید. الگوی آستین را همراه با سرشانه و قسمتی از یقه لباس از باقی الگو جدا کنید به این ترتیب الگوی آستین و تنه از هم جدا می شوند.در الگوی پشت نیاز به خط موازی ندارد نقطه موازنه آستین پشت را روی نقطه موازنه تنه پشت قرار داده و کاپ آستین روی حلقه مماس یا  5/0 تا 5/1 سانت روی هم قرار گیرد و اضافی بالای آستین را دور بریزید و مانند جلو الگوی آستین را از باقی تنه جدا کنید.     

 

 

/ 1 نظر / 409 بازدید
پری

ممنون از مطالب مفیدتون[گل]