هنرستان
وبلاگ هنری با محوریت هنر با شکوه و اصیل خیاطی و طراحی دوخت با متد مولر
قالب وبلاگ

تور دوزی

اضافه درز را به زیر تا بزنید و تور را نزدیک لبه قرار داده با دست یا چرخ بدوزید

  


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٩:٤٧ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

مرغک

تکه ای که برای گشادتر کردن لباس به کار میرود را مرغک میگوییم

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٩:٤٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

لایی دادن

برای تقویت قسمتهایی از لباس مانند مچ و کمر و لبه جلو لباس و....به کار برده میشود .

انواع مختلفی دارد که معمولی ترین آن لایی چسب است .

 لایی ها عبارتند از :

کاغذی

پارچه ای

مویی

که هر کدام دو نوع است چسب دار و بدون چسب و هر کدام کلفت و نازک  و نرم و خشک دارد

لایی ها باید دقیقا اندازه الگو بریده شود و اضافه درز نگذارید زیرا لبه کار کلفت میشود و کار تمیز از آب در نمی آید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٧:٤٧ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

طرز دوخت تکه در گوشه

دوختن تکه در گوشه ظرافت و دقت خاصی لازم دارد .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱۱/٧ ] [ ٧:٤٤ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

گوشه

در قسمت گوشه ی مچ و یقه و کمر و ... درز طرفین گوشه را در حالی که در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند. بدوزید . برای جلوگیری از ضخیم شدن گوشه اضافه درز را تا نزدیک دوخت سه گوش در آورید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱٠/٢۳ ] [ ۸:٠۳ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

وصل دو لایه سرشانه به لباس

 

تکه پشت را مابین دو لایه سرشانه قرار دهید. به طوریکه روی پارچه یکه از سرشانه ها به روی پارچه تکه پشت و روی پارچه سرشانه دیگر به زیر پارچه تکه پشت قرار بگیرد. روی خط را درز بدوزید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ ] [ ٧:۳٧ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

چرخکاری درز از روی کار

در محل هایی که درز از رو دوخته میشود اضافه درز ر ا چرت دهید.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ ] [ ٧:۳٤ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل یک :

خطوط ساسون را از روی پارچه برهم منطبق کنید و از پشت پارچه کوک زده چرخ کنید .


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:٥۱ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل یک -

درمحل مورد نظر روی یک خط مستقیم به فاصله های یک سانتیمتر در عرض و طول کار علامتگذاری کنید و مانند شکل در عرض کار روی نقاط علامتگذاری را شلال کنید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:٤٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل یک -

درمحل مورد نظر روی یک خط مستقیم به فاصله های یک سانتیمتر در عرض و طول کار علامتگذاری کنید و مانند شکل در عرض کار روی نقاط علامتگذاری را شلال کنید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:٤٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل یک -

درمحل مورد نظر روی یک خط مستقیم به فاصله های یک سانتیمتر در عرض و طول کار علامتگذاری کنید و مانند شکل در عرض کار روی نقاط علامتگذاری را شلال کنید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:٤٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل یک -

درمحل مورد نظر روی یک خط مستقیم به فاصله های یک سانتیمتر در عرض و طول کار علامتگذاری کنید و مانند شکل در عرض کار روی نقاط علامتگذاری را شلال کنید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:٤٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل یک -

درمحل مورد نظر روی یک خط مستقیم به فاصله های یک سانتیمتر در عرض و طول کار علامتگذاری کنید و مانند شکل در عرض کار روی نقاط علامتگذاری را شلال کنید .

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:٤٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

شکل اول : رگه دوزی یک سوزنه

پارچه را از روی خط مورد نظر از روی کار دولا کنید و با مقدار فاصله (1،2،3) میلیمتر چرخ کنید . سپس رگه های بعدی را به همین ترتیب درست کنید.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٩/٤ ] [ ٧:۳۳ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

چین کش توسط کش یا نخ

محل مورد نظر را اندازه گیری کنید و خط بکشید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۱٩ ] [ ٧:٢۸ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

برای انتقال خطوط الگو بر روی تکه های پارچه خصوصا در پارچه های سفید یا نازک به کار می رود

این روش بیشتر در لباس عروس کاربرد دارد


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۱٩ ] [ ٧:٢۱ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

بندینک

نوار بندینک از اریب پارچه درآورید و دولا کنید سپس درز آن را بدوزید


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۱٤ ] [ ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

نوار اریب

اریب پارچه همانط لچکی ÷هرچه است که بیشترین میزان انعطاف را دارد

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۱٤ ] [ ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

نوار اریب

اریب پارچه همانط لچکی ÷هرچه است که بیشترین میزان انعطاف را دارد

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۱٤ ] [ ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

طرز درست کردن لیفه

محل عبور کش را لیفه میگویند


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/٥ ] [ ٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

تقدیم به گلی عزیزم

قزن قفلی

معمولا قزن قفلی را در بالای
زیپ می دوزند تا دو لبه کاملا در کنار هم قرار بگیرد .

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٧/۳٠ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

کمربند _ پاگون – پل

اگر برای نوار کمربند یا
پاگون از دولایه پارچه استفاده می کنید ، به پشت یکی از آنها لایی بدهید و لایه
دیگر را به روی آن قرار دهید، به طوری که روی پارچه هر دو نوار به هم باشد بدوزید.


 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۱ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

خیاطی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٢/٢۸ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

خیاطی

تو گذاشتن قسمتها ی گرد ( مانند جیبهای پاکتی ) :

لبه اضافه درز را یک ردیف با درجه درشت چرخ کنید و نخ را بکشید تا کمی جمع شود وسپس اضافه درز محل مورد نظر را از خط لبه کار به داخل تا بزنید و روی لبه را کوک بزنید قسمت چین کش شده را مرتب کنید اگر مایلید لبه آن تمیز در بیاید . لبه اضافی را کمی به زیر تازده ، بدوزید .

[ ۱۳٩۳/٢/٢٢ ] [ ٦:٠٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

هدیه روز زن من به شما


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۱/۳٠ ] [ ٧:۱٧ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام صدو سی ویکم

خیاطی

این آموزش را تقدیم میکنم به سنای عزیزم


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٢/٢٢ ] [ ٥:٥٩ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام نودو پنجم

خیاطی

یقه چپ و راستی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱۱/۱ ] [ ۸:٤٤ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام نود و چهارم

خیاطی

دوستان عزیز یکی از مهمترین قسمتها در رشته طراحی دوخت همین مبحث انتقال پنس است ما میتونیم با این روشهایی که عرض میکنم مدلهای متنوعی را طراحی کنیم و بدوزیم حتما فایل وردی که براتون آماده کردم دانلود کنید حتما شگفت زده میشید

http://up6.ir/2isK

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱۳ ] [ ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام نود و سوم

خیاطی

دوستان در طراحی مدل لباس بجز آستین های متداول و ساده آستین های فانتزی یا مدل دار زیبایی به کار میرود که تو این لینک همشونو بهتون معرفی کردم

لطفا دانلودش کنید

http://up6.ir/2ghs

 

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام هشتادو هفتم

خیاطی

طریقه دوخت یقه های مردانه

به صورت تصویری


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٠/۸ ] [ ٧:۱٧ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام هشتادم

خیاطی

یقه اسپرت

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٠/٤ ] [ ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام هفتاد و نهم

خیاطی

یقه فرنچی – ایستاده – 3 سانتی – آخوندی – سرداری – ژاپنی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٠/٤ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام هفتادو هشتم

خیاطی

یقه کلودین  و  یقه  ب . ب


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/۱٠/٤ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام هفتادو چهارم

خیاطی

یقه
حلزونی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/٢۸ ] [ ٩:٤٥ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام هفتادو دوم

خیاطی

شنل


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/٢٧ ] [ ٥:٠٦ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام شصت و سوم

خیاطی

مجموعه ای کامل از انواع دوخت زیپ

http://up6.ir/1Sr3

[ ۱۳٩٢/٩/۱۸ ] [ ٥:٢٢ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام پنجاه وششم

خیاطی

طریقه دوخت یقه انگلیسی دو تکه


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱۸ ] [ ۸:۳٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام چهل وهفتم

خیاطی

 

طریقه برشو دوخت بالاتنه ساده یقه گرد با آستین ساده یا به عبارت ساده تر بلوز یقه گرد ساده

اگر دوختید پیشاپیش مبارک باشه


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٥ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام چهلم

خیاطی

طریقه دوخت شلوار و تمیز دوزی درز

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱۳ ] [ ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی و هفتم

خیاطی

دامن شلواری


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی ششم

خیاطی

برشهای جناقی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی و بنجم

خیاطی

دامن جیب دار

این نحوه جیب دار کردن دامن برای شلوار نیز کاربرد دارد

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی و چهارم

خیاطی

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی)

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ٩:٥٦ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی و سوم

خیاطی

دامن دراپه


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ٩:٥٢ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی ودوم

خیاطی

دامن برش دار

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ٩:۳٩ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سی ام

خیاطی

دامن پلیسه


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام بیست و نهم

خیاطی

آشنایی با دوخت دامن های پیلی دار


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام بیست و هشتم

خیاطی

دامن پیلی دوقلو روی زانو


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ۸:٥۱ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام بیست و هفتم

خیاطی

دامن پیلی دوقلو روی خط وسط پشت


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام بیست و ششم

خیاطی

دامن پیلی دوقلو  روی خط وسط جلو


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٢ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام پنجم

خیاطی

عزیزان

در این شیوه آموزش دوخت را به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش می دهمچشمک


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٠ ] [ ۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

سلام سوم

خیاطی

 

سلام همراهان عزیز

طریقه دوخت دامنی که در پست قبل الگوی آنرا کشیدییم

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٠ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]

 

با سلام خدمت همراهان عزیزم

از امروز میخواهم یک سری آموزش های ابتدایی خیا طی بامتد بسیار عالی مولر براتون داشته باشم تمام سعیم این هست که آموزش ها به زبان ساده باشه و فرض ما این هست که شما عزیزان با اصول خیاطی آشنایی ندارید

خب اولین گام قطعا روش اندازه گیری صحیح است من تمام اندازه گیری ها گرلاوین را براتون میگذارم تا شما را با روش ابتدایی و لازم خیاطی در تمام متد ها آشنا بشوید

در ادامه آموزشها متوجه میشوید اندازه گیری گرلاوین چه کاربردی در مولر دارد


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٩/۱٠ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ nc_aram@yahoo.com ] [ گپ با مهربونا () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیزم اینجا یک وبلاگ هنری با محوریت هنر خیاطی و طراحی دوخت است دلمشغولی هایم را اینجا ثبت میکنم . عزیزانی که علاقمند به کاردستی هستند میتوانند به وبلاگ هنر و کاردستی اینجانب مراجعه کنند هنرستان ویژه کاردستی http://iranianhandmade.mihanblog.com/ برای اینکه دست خالی بیرون نرفته باشی بر محمد (صلوات اله علیه) واهل بیت پاکش صلوات بفرست
نويسندگان
صفحات اختصاصی
لینک دوستان
موضوعات وب
امکانات وب
حجاب وعفاف
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر